Cubiss

Redactie en interviews voor
meerjarenbeleidsplan BNB

Maud Robberts

Maud Robberts

De bibliotheekbranche gaat met haar tijd mee. Van uitleenlocatie veranderen bibliotheekvestigingen in multifunctionele centra waar inwoners van wijk, dorp en stad terecht kunnen voor informatie in de breedste zin van het woord. Die (fysieke) verandering, vraagt ook een omslag bij de bibliothecarissen. Zij vormen immers de spil om de bibliotheek als maatschappelijk verbinder succesvol te maken.

In de provincie Noord-Brabant werken¬†de achttien Brabantse basisbibliotheken en Cubiss samen aan die verbindende functie. Hoe? Dat is uiteengezet in het meerjarenbeleidsplan van de Brabantse Netwerkbibliotheek (het samenwerkingsverband tussen Cubiss en de 18 Brabantse basisbibliotheken). Wij zijn gevraagd om het document te redigeren en de visie en plannen voor nu en de toekomst krachtig(er) te formuleren. Ook spraken we acht professionals uit de Brabantse bibliotheeksector – waaronder diverse¬†directeur-bestuurders van de bibliotheken – over diverse thema’s binnen de uitgezette koers en hun ambities op dit vlak. Het resultaat is een dynamisch en vernieuwend document dat een blik werpt op de nabije toekomst van de veranderende bibliotheekbranche.

Interviews meerjarenbeleidsplan BNB