Onderwijsgroep Tilburg

Teksten online jaarverslag
Onderwijsgroep Tilburg

Sophie Bogaers

Sophie Bogaers

Onderwijsgroep Tilburg is een middelgrote onderwijsorganisatie van scholen voor middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. De organisatie verzorgt onderwijs vanuit twee vmbo-scholen, zeventien mbo-scholen en vier scholen voor funderend onderwijs. In totaal krijgen ruim 13.000 leerlingen goed onderwijs via Onderwijsgroep Tilburg!

Om de achterban op de hoogte te brengen van dat waar Onderwijsgroep Tilburg in het afgelopen jaar aan werkte én wat ze bereikten, brengen ze jaarlijks een online jaarverslag uit. Met veel informatie, leuke video’s en inspirerende interviews. Wij gingen op pad om studenten, docenten, bestuur en medewerkers te interviewen over de hoogtepunten van 2021. We spraken bijvoorbeeld de directie over het bouwen aan het beste onderwijs van Nederland. Interviewden een vierdejaarsstudent Specialist Mode Maatkleding over haar onderwijscarrière. En ontmoetten studenten en docenten van de nieuwe theateropleiding. In begrijpelijke taal lichtten wij zo de mooiste gebeurtenissen van 2021 uit. Daarnaast voerden we (eind)redactie over het complete magazine, zodat het één geheel is.

Nieuwsgierig? Het eindresultaat lees je via jaarverslag2021.onderwijsgroeptilburg.nl.

Meer weten over dit project? Of wil je
advies over jouw (soortgelijke) uitdaging?

Miriam Swaans
Oprichter en adviseur