Humans of Tilburg

Eindredactie Humans of Tilburg

Miriam Swaans

Miriam Swaans

Humans of Tilburg gaat over een steeds mooier wordende stad vol mooie mensen. Fotograaf Merel van Dooren heeft sinds 2015 (in navolging van Humans of New York) heel veel prachtige portretten gemaakt van inwoners van Tilburg. Ze schreef ook hun verhalen op. Die waren soms klein en eenvoudig en in andere gevallen juist intrigerend en meeslepend. Altijd publiceerde ze deze op de HoT Facebookpagina. In 2018 was de tijd rijp om ze te bundelen in een echt boek. Wij verzorgden de eindredactie. Een eer!

Kom je langs om
te brainstormen?

Miriam Swaans
Oprichter en adviseur