ZIB Investments

Corporate presentatie ZIB Investments

Miriam Swaans

Miriam Swaans

Beleggings- en investeringsmaatschappij ZIB Investments richt zich op recreatief en zorggerelateerd vastgoed. Voor projecten werkt de organisatie nauw samen met professionele beleggers, met name banken. Persoonlijke communicatie in dit soort trajecten van grote waarde. Het ontbrak in de organisatie nog aan een enthousiaste, informatieve digitale presentatie. Wij gingen aan de slag met de doelstellingen van de presentatie en deden onderzoek naar de informatiebehoefte van de gesprekspartner. De overlap gebruikten we om een heldere, compacte en professionele presentatie te ontwikkelen. Door korte stukjes actieve tekst te combineren met infographics en bewegend beeld, is een verhaal ontwikkeld waar geen speld is tussen te krijgen. De presentatie van ZIB Investments staat als een huis en straalt vertrouwen uit.

Kom je langs om
te brainstormen?

Miriam Swaans
Oprichter en adviseur