Contentmarketing voor
prothesespecialist Ottobock

Miriam Swaans

Miriam Swaans

De website levenmetamputatie.nl is een ontmoetingsplek voor mensen die te maken hebben gehad met een amputatie of die aan vooravond staan van deze ingrijpende gebeurtenis. Op het contentplatform delen we informatieve, maar ook inspirerende content over en van geamputeerde personen en experts binnen het vakgebied, zoals psychologen, artsen en instrumentmakers. Ook schrijven we praktische content, bijvoorbeeld over sporten met een prothese, het onderhoud van een prothese en tips over allerlei dagelijkse gewoontes en bezigheden. Tot slot fungeren we als coach voor de verschillende bloggers die vanuit hun ervaringen verhalen delen op de website.

Via deze website bereikt en bedient onze opdrachtgever en prothesespecialist Ottobock op een doelgerichte en authentieke manier de doelgroep. Door optimaal op de hoogte te zijn van alle mogelijkheden die er zijn op het vlak van protheses, zijn mensen in staat zich goed te laten adviseren en de beste keuze voor een prothese te maken, passend bij hun individuele situatie.